Hålsten

lsten är ett betongmurblock med en stark och stabil konstruktion.

Blocken har en slät yta som lämpar sig fint för målning utan putsning. De är dessutom försedda med luftfyllda hålrum som gör dem greppvänliga.

Vi på Listorps Cementgjuteri tillverkar hålsten som är 17 cm i höjd och 40 cm i längd, där det finns fem olika bredder: 10 cm, 12,5 cm, 12 cm, 20 cm samt 25 cm
Hålsten kallas även för hålblock och gråsuggor.

Användning av hålsten

Hålsten kan användas för att mura  en mur, carport, gödselplatta med mera. För att få ett stabilt resultat, utan förskjutningar, är det viktigt att lägga en bra grund innan du börjar mura. Vilken sorts grund du behöver avgörs av hur hög din mur ska vara och till vilket ändamål den är. För en lägre mur behöver du gräva bort all matgjord och lägga en grusgrund. Mura två lager under marknivå. Ska muren vara högre än fem lager behöver du gjuta en betongsula underst för ett stabilt bygge.

Använd ett vattenpass och ett murarsnöre som du fäster mellan stolpar i hörnen på den sträcka du ska mura, för att ha en riktlinje att följa så att varje lager blir vågrätt. När du murar vänder du blocken så att hålen pekar neråt. Hålen i blocken ska alltså inte fyllas med bruk. För att få en stark mur så bör du mura varje lager med ett halvt blocks förskjutning i sidled. Lägg på ordentligt med bruk mellan blocken; ca 1 cm bruk mellan varje lager rekommenderas.

Armering bör ske mellan första och andra lagret, sedan i var tredje lager och mellan det näst sista och sista lagret. Mura inte för många lager på en gång för att undvika förskjutningar, mellan tre till fyra lager per dag är lagom. Tack vare hålstensblockens släta yta behöver du inte putsa den färdiga murningen utan kan måla den direkt.

Betonghålsten 10 x 40 x 17 cm
8 kg / st, 14 st / m²

Betonghålsten 12,5 x 40 x 17 cm 12 kg / st, 14 st / m²

Betonghålsten 15 x 40 x 17 cm 12 kg / st, 14 st / m²

Betonghålsten 20 x 40 x 17 cm 15 kg / st, 14 st / m²