Funkismuren

Murblock med fog: 20 x 39,5 x 17 cm
Pelarblock med fog: 40 x 40 x 17 cm
Toppsten till murblock: 26 x 39,5 x 9 cm
Toppsten till pelarblock: 40 x 40 x 8 cm

Grå mur med hålbild som fylls med makadam eller betong så att det går att bygga högt och ändå stabilt.