Massiv mur

I alla tider har murar av olika slag använts för att avgränsa djur, tomter eller ovälkomna gäster.

Användningsområdet idag är till största delen estetiskt,
funktionellt och ett sätt att rama in trädgårdens olika områden.

Murblock kan användas för att konstruera trädgårdsmurar för olika önskemål och behov. Exempelvis för att skapa terrasser, stödmurar eller nivåskillnader. Listorps Cementgjuteri tillhandahåller murblock med slätare yta eller ett murblock med en sliten patinerad yta. Oavsett vad du än väljer är dessa murblock enkla att lägga och du kan skapa dekorativa murar helt på egen hand. Ett murblock har otaliga användningsområden och kan användas för murkonstruktioner, som trädgårdsplattor eller rustika trädgårdsavgränsningar.

Fakta om Massiv Mur
Höjd: 17 cm
Bredd: 20 cm
Längd: 40 cm
Färg: Grå och grafit

Olika användningsområden av murblock skulle exempelvis kunna vara:

1. Avgränsande mur – mellan exempelvis trädgård och gata

2. Inramning av träd, rabatter- eller annan trädgårdsgrönska

3. Skapa nivåterrasser och olika höjdskillnader på tomten.

4. Murblock kan användas för att skapa olika sektioner i trädgården.

5. Trädgårdsmur kan användas som Insynsskydd eller markera uteplatser.

6. Estetiska murblock för att skapa känslan av uterum, trädgårdsgångar och passager.

7. Skapa kombinationer, trappfunktioner, rabattavgränsningar eller grillplatser i trädgården.

Egentligen är det endast två begränsningar för vad du kan göra med ett murblock – din egna fantasi och murstenens konstruktionsbegränsningar.

Listorps Cementgjuteri har två typer av mursten vilka har ett stort antal användningsområden i en trädgård.

Oavsett om du väljer den tumlade murstenen som ger känslan av en charmig rustik patina eller den massiva släta murstenen. Vilken av dessa som passar bäst i din trädgård överlåter vi åt dig som kund att välja. Dock ska du som kund veta att konstruktionsbegränsningarna av dessa två sorters murblock är densamma.

Rekommendationen för dessa två murblock är att du inte bygger en stödmur som överstiger – måttet 60 cm i höjd.