Passdelar

Betong är ett material med framtiden för sig.

En tillbakablick visar att hundra år gamla betongrör fortfarande fyller
sin funktion och till och med blir starkare med tiden.